Hakkımızda

Tarihçe

Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş. ünvanı ile 22 Ağustos 1994 tarihinde İstanbul’da kurulan Şirket, 2012 yılında ünvan değişikliğine giderek, yatırım ortaklığı statüsünden çıkmıştır. 13.11.1995 Şirket Payları İMKB'de Halka Arz olunmuştur.

Yeni ünvanı Dagi Yatırım Holding A.Ş. olan şirketin yatırım ortaklığı statüsünden çıkmasıyla birlikte faaliyet konuları da değişmiştir.

Grup’un faaliyet alanları ve faaliyet konuları aşağıdaki gibidir;

a) Sınai, ticari, zirai, gıda, mali, gayrimenkul, inşaat, taahhüt, demir çelik, tekstil, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, enerji üretim, enerji dağıtımı, doğalgaz dağıtımı, enerji ve doğalgaz toptan satışı veya turizm sektörü konuları ile iştigal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, yatırım ortaklığı, factoring ve finansal kiralama ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilmek,

b) Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket, kendisinde mevcut payları vadeli veya vadesiz olarak satabilmek, devredebilmek, bunları başka paylarla değiştirebilmek, rehin edebilmek ve diğer ortakların paylarını rehin alabilmek,

c) Sermaye veya yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin faaliyet konularına uygun yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilmek olarak belirlenmiştir.

Grup’un Genel Müdürlüğü, Birahane Sokak Koç Plaza No:3 Kat:4\5 Bomonti/Şişli/İstanbul adresindedir.

Detay